0.0%

Je následující tvrzení pravdivé? "hlavičkový soubor vkládáme do zdrojového kódu využívajícího jeho funkce pomocí direktivy #include"

Zle zodpovedané otázky: